icon

Загальнопедагогічні модулі та модулі з психології

Технології створення та супроводження персонального веб-ресурсу вчителя (Тихонова Т. В.)

Персональний веб-ресурс вчителя-предметника – найважливіший елемент освітнього
процесу, інструмент підвищення якості освіти, засіб формування інформаційно-комунікативної
культури учасників процесу навчання. Створення персонального веб-ресурсу (сайту, блогу)
дозволить вчит...

Тексти нової природи на уроках «Нової української школи» (Гич Г. М.)

Модуль присвячено одній із перспективних тем сучасної педагогіки - використання на уроках нової української
школи мультимодальних текстів. Такі тексти сьогодні активно реалізуються учителями – інноваторами. Ви дізнаєтесь,
чому діти та підлітки віддають перевагу при читанні нелін...

Мовна й мовленнєва компетентності педагога Нової української школи (Кузнєцова А. М.)

Модуль передбачає отримання теоретичних знань і формування конкретних практичних
умінь щодо розвитку мовної й мовленнєвої компетентностей сучасного вчителя. Це потужний фактор у професійній підготовці національних кадрів, адже саме освітяни повинні стати носіями зразкової літературної ...

Розвиток критичного мислення учнів базової середньої освіти (Півень Г. Г.)

Останнім часом питання розвитку критичного мислення учнів набувають значної уваги.
Сьогодні засоби масової інформації формують громадську думку, активно впливають на
суспільну й індивідуальну свідомість. Усе це потребує від людей здатності не лише
орієнтуватися в інформац...

Формування медіакомпетентості сучасного педагога (Крячко Т. П.)

Важливість формування медіакомпетентності сучасного вчителя обумовлена тим, що в
добу глобалізації та інформаційного суспільства мас-медіа відіграють вирішальну роль і
впливають на сприйняття навколишнього світу. Але віртуальна картина світу часто сильно
відрізняється від...

Ефективна міжособистісна взаємодія та професійне спілкування педагогів: комунікативний тренінг (Хозраткулова І. А.)

Важливим завданням системи післядипломної підготовки вчителя виступає
розвиток комунікативної сфери вчителя.
Основна ідея реалізації цього модуля – допомогти педагогам розвинути навички
ораторського мистецтва для оптимізації навчального процесу та створення
позитив...

Формуємо інклюзивну компетентність в освіті (Пінюгіна К. О.)

Реалії сьогодення вимагають від учителя знань та вмінь організувати процес навчання,
виховання та розвитку дитини з особливими освітніми потребами. Педагоги не мають відповідної
підготовки, отже намагаються самостійно опанувати інформацію та зорієнтуватись у специфіці
над...

Технології візуалізації навчальної інформації (слайдові презентації) (Тихонова Т. В.)

Створювати презентації вміють усі, але мало хто вміє створювати презентації правильно.
Цей модуль вчить розробляти презентації на основі принципів графічного дизайну. Практично
формуються вміння роботи з текстом, шрифтами, кольором, зображеннями, відео, а також
основні те...

Розвиток особистості та її педагогічна корекція засобами літератури (Лукьяненко Д. В.)

Одним із універсальних методів приємного проведення часу й водночас ефективним
засобом розвитку особистості є читання. Сьогодні в книгарнях, бібліотеках та в Усемережжі
можна знайти значний масив книг, що так чи інакше впливатимуть на свідомість людини. При
цьому ситуатив...

Керівник/Учитель Нової української школи - лідер освітніх інновацій (Голубченко Т. Д.)

Реалізація ідеології нових концептуальних документів щодо реформування середньої освіти
актуалізує питання самоменеджменту керівника/учителя навчального закладу, його готовності
управляти інноваційними процесами. Нова українська школа в умовах децентралізації та
автономії...

Методика створення та проведення освітніх веб-квестів (Богданова О. О., Захар О. Г.)

Якщо Ви сучасний учитель і агент змін у Новій українській школі; у своїй роботі постійно використовуєте нові технології навчання або тільки мрієте про це; якщо Ви не знаєте, що таке освітні web-квести і мрієте навчитися їх створювати, то проходження модуля «Від «науки в собі» до навчання в ж...

Ефективна міжособистісна взаємодія та професійне спілкування педагогів: комунікативний тренінг (Хозраткулова І. А.)

Важливим завданням системи післядипломної підготовки вчителя виступає
розвиток комунікативної сфери вчителя.
Основна ідея реалізації цього модуля – допомогти педагогам розвинути навички
ораторського мистецтва для оптимізації навчального процесу та створення
позитив...

Організація навчального процесу в іклюзивному класі: професійний тандем учителя та асистента вчителя; діяльність команди психолого-педагогічного супроводу (Гейко Т. М.)

Психолого-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами в
інклюзивному класі – це взаємоузгоджена комплексна діяльність команди фахівців,
спрямована на створення необхідних умов, що сприяють розвитку особистості дитини,
засвоєнню нею знань, умінь і навичок...

Реалізація міжпредметної інтеграції в освітньому процесі (Сокуренко О. О.)

Сприйняття світу учнями за своєю суттю є цілісним як цілісне і саме довкілля. Потреба подолати протиріччя між
розподілом освітнього процесу на окремі предмети, з одного боку, і цілісністю світу та цілісністю сприйняття дитиною
довкілля, з іншого, потребує активного запровадження...

Технології візуалізації навчальної інформації (інфографіка) (Тихонова Т. В.)

Технології візуалізації навчальної інформації, які завжди були актуальними та ефективними в навчальному процесі, завдяки комп’ютерним засобам та комунікаціям набувають можливості якісної зміни. Поєднання візуального образу, тексту, усного пояснення вчителя підводить учня до стереоскопічності ...

Державомовна компетентність педагога Нової української школи (Лукьяненко Д. В.)

Сучасне суспільство кидає виклик успішним людям, компетентність яких відповідає
європейським вимогам і тенденціям вищої освіти, що в Україні наразі модернізується
відповідно до інноваційних потреб і запитів часу. Педагог ХХІ століття як публічна особа, що
постійно перебув...

Освіта XXI століття: проблеми і перспективи (філософський вимір) (Суріна Г. Ю.)

Всі ми відчуваємо, що в світі відбуваються глобальні зміни. В освіті також
відбуваються значні зміни, всесвітній масштаб яких треба розуміти.
Спробуємо ж разом осмислити глобальні світові процеси та їх вплив на
освіту, поміркувати над причинами, спрогнозувати можливі насл...

Урок критичного мислення (для вчителів гуманітарного циклу предметів) (Півень Г. Г.)

Критичне мислення нині – один із модних трендів в освіті. Його розвиток є наскрізним
завданням Нової української школи. Так з чого починати? Як навчити дітей розрізняти факт і
суб’єктивне бачення, не піддаватися на маніпуляції та підміну понять, правильно
обґрунтовувати в...

Арт-терапія в роботі практичного психолога та соціального педагога (Хозраткулова І. А.)

Основна мета арт-терапії полягає у гармонізації розвитку особистості
шляхом розвитку здатності самовираження й самопізнання. Неможливо уявити
собі сучасного психолога, який не використовує у своїй практиці арт-
терапевтичні вправи. В ході роботи слухачі дізнаються про пер...

Від освітнього менеджера до лідера освітньої команди Нової української школи (Голубченко Т. Д.)

З учасниками модуля відпрацюємо такі питання:
1. Обговоримо якості “гравців” освітньої команди, які спрямують ваш заклад
до успіху, і те, скільки їм потрібно свободи.
2. Проаналізуємо, які компетенції колег важливі для побудови професійної
команди освітнього заклад...

Створення аналітичної та звітної педагогічної інформації за допомогою електронних таблиць (Тихонова Т. В.)

Табличний процесор MS Excel є потужним інструментальним засобом, що надає сучасному вчителеві широкі перспективи в плані підвищення ефективності освітнього процесу, контролю якості навчання. Можливості MS Excel в обробці текстової та числової інформації дають змогу обробляти статистичні дані ...

Культура писемного ділового спілкування сучасного освітянина (Лукьяненко Д. В.)

Уміння створювати грамотні фахові тексти, оформлювати документи, презентувати свою
діяльність, готуватися до переговорів, зборів, нарад та проводити їх, переконувати
співрозмовника є запорукою успішної професійної діяльності. Культуру мовлення можна
відшліфувати й удоскон...

Міф і символ в українській культурі (Лозко Г. С.)

Семіотика – теорія знаків та знакових систем, які існують в найрізноманітніших галузях
людської культури: від лінгвістики, до біології, фізики, логіки, інформатики, мистецтва та
ін. Як окрему галузь розглядаємо й етносеміотику, а зокрема українську міфологічну й
символічн...

Маніпуляції та фейки в мас-медіа (Крячко Т. П.)

Останнім часом Україна та події, що в ній відбуваються (Революція Гідності,
українсько-російська війна, реформи), стали міжнародними темами в провідних мас-медіа
різних країн. У цьому інформаційному потоці, новинах відслідковуються спроби маніпулювати
свідомістю громадян,...

Урок критичного мислення (для вчителів природничо-математичного циклу) (Півень Г. Г.)

Критичне мислення нині – один із модних трендів в освіті. Його розвиток є наскрізним
завданням Нової української школи. Так з чого починати? Як навчити дітей розрізняти факт і
суб’єктивне бачення, не піддаватися на маніпуляції та підміну понять, правильно
обґрунтовувати в...

Основи підтримки життя. Домедична допомога при раптовій зупинці серця та загрозливих життю станах (Учень С. М.)

Відповідно до наказу МОЗ України № 347 від 29.03.2017 року «Про удосконалення
підготовки з надання домедичної допомоги осіб, які не мають медичної освіти» вчителі
є особами, які за своїми службовими обов’язками зобов’язані надавати домедичну
допомогу. Дуже часто життя пот...

Подолання маніпуляції та насилля у шкільному середовищі. Формування асертивності (Хозраткулова І. А.)

Щоб створити світ, у якому кожен задовольняє свої потреби мирним шляхом, ми
повинні навчитися жити відповідно до ключових принципів демократії та
розуміти правила ненасильницької емпатійної взаємодії.
Сучасний педагог – це людина, яка здатна слухати і проявляти емпатію,

Національно-патріотичне виховання в контексті Нової української школи (Гладун В. В.)

під час модуля планується розгляд таких тем:
 патріотизм як суспільна та особистісна цінність;
 основні характеристики стрижневих складників патріотизму;
 національно-патріотичне виховання: концептуальні засади в контексті сучасних
викликів. Партнерство в націон...

Імідж педагога НУШ (Перепелиця О. В.)

Підвищення якості післядипломної педагогічної освіти у МОІППО щодо
формування іміджу педагога НУШ.

Мистецтво гармонійної комунікації в колективі (Голубченко Т. Д.)

Міжособистісна комунікація є основною формою педагогічного процесу, продуктивність
якого обумовлюється цілями й цінностями спілкування, прийнятими всіма його суб'єктами за
норму індивідуальної поведінки. Розгортається вона у процесі спільної комунікативної
діяльності люде...

Підвищення професійної компетентності педагогів засобами Google інструментів (Олійник Л. М.)

Модуль передбачає отримання теоретичних знань і формування конкретних практичних умінь щодо користування Google-інструментами у професійній діяльності з метою підвищення професійної компетентності. Переваги сервісів та інструментів Google – наявність централізованого сховища даних і продумани...

Захист прав людини в Інтернеті (Бундюченко Т. В.)

Серед усіх видів мас-медіа Інтернет набуває дедалі більшого значення насамперед
завдяки тому, що в ньому сформувалися умови для постійних двосторонніх зв’язків, які
дозволяють не лише отримувати інформацію, але висловлювати своє ставлення до неї. Через
Інтернет можуть бут...

Організація системи психологічного супроводу в умовах інклюзивного навчання (Шашлова А. Л.)

Позитивним результатом психологічного супроводу дитини з особливими
освітніми потребами в інклюзивному класі є її включення в загальноосвітній
простір й суспільне життя. Для дітей з особливими освітніми потребами дуже
важливо створити умови відповідно до особливостей їхнь...

Дизайн освітнього середовища (Перепелиця О. В.)

Підвищення якості післядипломної педагогічної освіти у МОІППО щодо
формування та розвитку дизайн освітнього середовища.

Ідеологія національного самозбереження в умовах гібридної війни (Лозко Г. С.)

В епоху глобалізації змінюється ставлення до ідеології як системи ідей,
поглядів і концепцій політичного життя. Змістове наповнення модуля в процесі
навчання дасть змогу віднайти відповіді на питання: Чи повинна держава мати
власну ідеологію? Чи може вона вийти з рамок гл...

Статеве виховання дітей від народження до 18 років (Олійник Л. М.)

Призначення модуля − надання всім зацікавленим дорослим об’єктивної науково-достовірної інформації та практичної допомоги в здійсненні статевого виховання дітей від народження до 18 років, яке дедалі стає предметом виняткової уваги батьків, педагогів та психологів....

Профілактика емоційного вигорання педагога (Хозраткулова І. А.)

Емоції є основою мотивації діяльності людини. Важливим аспектом
професійної діяльності педагога є саморегуляція, тобто здатність керувати
власними психічними станами і поведінкою, щоб оптимальним способом діяти у
складних педагогічних ситуаціях. Вже доведено, що педагогіч...

Педагогічні умови збереження здоров’я учнів і вчителів (Лисиця Г. Г.)

Серед розладів здоров’я учнів і вчителів дедалі частіше констатують досить високий рівень
захворюваності на неврози. Досліджено, що на різні невротичні розлади страждають до 70 % учителів (В.
Петрушин), а, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, за роки навчання в шк...

Сучасне чи модне? Навчаюся приймати оптимальні рішення (Голубченко Т. Д.)

Процес прийняття рішень порівняно з іншими видами психічних процесів людини дуже
складний. Немає двох людей, які мислять і поводяться зовсім однаково навіть при розв'язанні
однієї проблеми. Ці розбіжності пояснюються широким розмаїттям особистісних факторів, що
впливають ...

Збереження і відновлення здоров’я дітей в умовах Нової української школи (Єрмілов В. С.)

У вітчизняній та зарубіжній науковій літературі зазначається, що незамінним та практично
єдиним (після сім’ї) органом, який найбільше впливає на стан здоров’я дітей та підлітків, є
заклад освіти. Високі загальні темп та ритм життя, модернізація навчального процесу (перехід
...

Створення та використання інтерактивних онлайнових вправ у навчанні (Захар О. Г., Богданова О. О.)

Чи не помічали ви, що наші діти найбільше люблять робити у вільний час?
Звичайно ж грати! Зараз точаться суперечки щодо корисності онлайнових ігор і їх
вплив на здоров’я дітей, проте діти все одно грають, тому завдання вчителя
спрямувати ігрову діяльність учнів на навчанн...

Тренінг «Розвиток емоційного інтелекту учнів» (Півень Г. Г.)

Відповідно до звіту Всесвітнього економічного форуму «Майбутнє професій»
емоційний інтелект увійде в топ-10 професійних умінь у 2020 році.
Усвідомлення того, що емоційний інтелект – важливе професійне вміння, яке
подекуди навіть перевершує технічні уміння, – зростає впрод...

Домедична допомога в екстрених умовах (Учень С. М.)

Відповідно до наказу МОЗ України № 347 від 29.03.2017 року «Про удосконалення
підготовки з надання домедичної допомоги осіб, які не мають медичної освіти» вчителі
є особами, які за своїми службовими обов’язками зобов’язані надавати домедичну
допомогу. Дуже часто життя пот...

Вивчення особливостей розвитку дитини для моделювання гнучкого освітнього процесу (Бавольська О. В.)

Соціально-економічні перетворення, що відбуваються сьогодні в Україні, вимагають від
педагога постійного особистісного зростання, удосконалення професійної майстерності, набуття
нових знань. В умовах модернізації української освіти особливої актуальності набуває проблема
...

Педагогіка тексту і читання у Новій українській школі (Гич Г. М., Лукьяненко Д. В.)

Модуль присвячено особливостям читання учнів «нової грамотності», яке є основою навчання і грамотності і в рамках
модуля розглядається в контексті педагогіки тексту і читання. Ми розкажемо вам про те, які види читання формуються у
ХХІ столітті і як це позначається на навчанні уч...

Структура та рівні професійно-педагогічної компетентності (Лисиця Г. Г.)

У сучасних умовах реформування освіти розширюються функції учителя, зростають вимоги до його
професійно-педагогічної компетентності і змінюються методики визначення рівня його професіоналізму.
Зміст модуля дозволяє познайомитися із дослідженнями сутності поняття професійно-педаг...

Використання традицій української етнопедагогіки в освітньому процесі (Волос О. В.)

Модуль передбачає розгляд важливих питань, а саме:
- чому без опори на народні традиції виховання не можлива модернізація
шкільної справи;
- чому право на формування особистості в умовах рідного національного
культурного середовища є важливою складовою інтеграції У...

Безпечний простір: формування стійкості до стресу в дітей дошкільного віку та школярів (Алхімова К. Ю.)

Учасники модуля ознайомляться зі шляхами формування
стійкості до стресу в дітей, навчаться встановлювати
атмосферу творчості та довіри в дитячому середовищі,
оволодіють навичками саморегуляції, рефлексії та
конструктивного розв’язання конфліктів....

Онлайн-інструменти в діяльності вчителя (Богданова О. О.)

Хочете дійсно зацікавити учнів навчальним предметом? Заохотьте їх до
навчання, залучаючи сучасні онлайн-інструменти! Створюйте разом ребуси,
пазли, стрічки часу, хмари слів, яскраву інфографіку, інтерактивні зображення в
онлайн-середовищі!
Протягом 10 академічних г...

Методи та прийоми навчання дитини з розладами аутистичного спектру в закладі освіти (Дмитрієва О. В.)

Відсутність реальної статистики кількості дітей із розладами аутистичного спектру (РАС) в Україні – одна з
причин применшення значущості та гострої нестачі спеціалістів з необхідним багажем знань і навичок
психолого-педагогічної та корекційно-розвиткової роботи з такими дітьми. ...

Тайм-менеджмент: ефективно управляю часом (Голубченко Т. Д,)

Ефективна стратегія управління часом дозволяє збалансувати такі важливі
аспекти нашого життя, як робота, відпочинок і сімейні стосунки. Це важливо
насамперед тому, що постійне відчуття нестачі часу може призвести до
накопичення стресу, що неодмінно позначиться і на вас са...

Інтерактивні методи викладання:практичні поради сучасному вчителю (Гладун В. В.)

модуль передбачає розгляд таких питань:
 як активізувати пізнавальну діяльність учнів;
 які методи використовувати, щоб викликати інтерес до навчання, зробити його цікавим;
 як допомогти розкритися кожній дитині;
 основні принципи інтерактивного навчання;
...

Учні «нової грамотності» у Новій українській школі (Гич Г. М.)

Модуль присвячено учням «нової грамотності» як суб’єктами освітнього процесу та особливостям іх навчання. Це –
одна з найбільш цікавих тем сучасної педагогіки. І ви у цьому переконаєтесь! Ви дізнаєтесь основні психофізіологічні
характеристики сучасних учнів, які позитивно або не...

Ґендерна рівність в Україні як чинник побудови європейської країни (Гладун В. В.)

питання ґендерної рівності на всіх ступенях – від участі жінок у політичному процесі держави
до належної оплати праці для представників обох статей – є ключовим для суспільства.
Ґендерна рівність наразі стає центральним показником розвитку кожної країни, а в умовах
глобал...

Шкільний учитель – комп’ютерний ас (Богданова О. О.)

Володіти комп’ютером сьогодні необхідно, оскільки комп’ютер – це швидкий
і надійний пристрій, який допомагає передавати велику кількість інформації,
полегшує життя людей, оптимізує умови праці та навчання, допомагає швидко
знаходити інформацію, розширювати світогляд та об...

Формування STEM- компетентностей як умова успішної самореалізації учасників освітнього процесу (Клименко Л. О., Ліскович О. В., Мироненко І. В.)

Розширення когнітивної сфери педагогічних працівників області щодо суті, засобів і принципів
STEM-освіти; удосконалення навичок щодо розвитку технічного мислення учнів, підготовки їх
до новаторства, інновацій та формування ціннісного ставлення до навколишнього середовища.Розвива...

Рухливі ігри як метод оздоровлення та активного відпочинку учнівської молоді (Череповська Г. О.)

Ігри та естафети виховують найкращі риси характеру, розвивають інтелект. Гра включає
всі види природних рухів: ходьбу, біг, стрибки, метання, лазіння, вправи із предметами, а тому
є незамінним засобом фізичного виховання. Світ ігор дуже різноманітний: рухливі, сюжетні,
на...

Мотиваційний скрайбінг у навчанні та вихованні (Бабійчук В. Г. )

Якщо ви бажаєте  просто й доступно розповісти про складне, цікаво пояснити матеріал під
час передачі інформації, забезпечивши «ефект паралельного проходження» через замальовку
образів, тобто бажаєте використати мотиваційний скрайбінг, як один із методів сучасних
технологі...

Методика створення інтерактивного навчального контенту з інтерактивними вправами (Бабійчук В. Г.)

Якщо ви бажаєте сформувати інформаційно-цифрову компетентність, пірнути у педагогічну
безодню ідей створення інтерактивного навчального середовища, хочете впіймати творчі
знахідки інтерактивних вправ, мрієте зануритися у професійне самовдосконалення по
використанню онлайн...

Мова ворожнечі в масмедіа (Крячко Т. П.)

-


icon

Вчителі української мови та літератури

Предметно-методична компетентність сучасного вчителя української мови (Кузнєцова А. М.)

Модуль передбачає отримання теоретичних знань і формування конкретних практичних
умінь щодо розвитку предметно-методичної компетентності сучасного вчителя української
мови. Адже професійно компетентний філолог спроможний ефективно діяти, вирішувати
стандартні і проблемні ...

Сучасні освітні технології на уроці української мови (Кузнєцова А. М.)

Модуль передбачає отримання теоретичних знань, формування і розвиток конкретних
практичних умінь щодо використання інноваційних освітніх технологій на сучасному уроці
української мови: технології формування й розвитку критичного та творчого мислення,
текстоцентрична техно...

Демонстраційні засоби навчання на уроці української мови (Діордіца Д. П.)

Модуль передбачає отримання теоретичних знань, формування і розвиток практичних умінь учителів-філологів
щодо використання візуальних засобів навчання на уроці української мови, що будуть ефективними для формування й
розвитку ключових компетентностей учнів. Ефективне використанн...


icon

Вчителі російської мови та зарубіжної літератури

Компетентнісно-діяльнісний урок зарубіжної літератури (Пономаренко Г. В.)

Компетентнісний і діяльнісний підходи є стратегічними для сучасної освіти й для викладання зарубіжної літератури, що зазначено в
Концепції «Нова українська школа», Державному стандарті початкової освіти, пояснювальних записках до програм із зарубіжної літератури
для основної і с...


icon

Вчителі англійської мови

Планування уроків з урахуванням очікуваних результатів учіння (Брєдіхіна І. В.)

Наразі відбувається зміщення фокусу навчання та зміна ролі вчителя від ретранслятора інформації до організатора освітнього процесу. Сучасна освітня модель зосереджує увагу на тому, які завдання здобувач освіти буде здатний розв’язати наприкінці теми, курсу або програми. Тож зараз питання до ...


icon

Вчителі математики

ЗНО з математики: проблеми, перспективи, підготовка (Махровська Н. А.)

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) – одна з ефективних систем оцінювання навчальних досягнень, яка
дозволяє провести як підсумкову атестацію, так і відбір абітурієнтів для закладів вищої освіти. Сертифікат
зовнішнього незалежного оцінювання з математики є обов’язковим для вступ...

Удосконалення математичної грамотності учнів засобами міжпредметних зв’язків із фізикою та астрономією (Ліскович О. В.)

Сучасне життя вимагає від людини вміння навчатися, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді. Велика
кількість проблем, які необхідно вирішувати, потребує певного розуміння математики, здатності до математичного обґрунтування,
використання математичних і...

GeoGebra: живі креслення на уроках математики (Тихонова Т. В.)

Із метою підвищення інтересу до предмета й пізнавальної активності учнів, доцільним є
застосування на уроках математики програми GeoGebra.
GeoGebra – це безкоштовна, динамічна математична програма для всіх рівнів освіти, що
включає в себе геометрію, алгебру, таблиці, граф...

Завдання з параметрами: рівняння, нерівності та їх системи (Махровська Н. А.)

У математичному моделюванні різних процесів часто виникають завдання з параметрами (рівняння або
нерівності, системи рівнянь і нерівностей тощо). У курсі елементарної математики рівняння і нерівності з
параметрами є, мабуть, найскладнішими завданнями. Однак такі завдання включаю...

Математика і життя: нова українська школа (Махровська Н. А.)

Вимога сучасного світу до школи – підготувати школярів до життя. Сьогодні потрібна людина, яка вміє
застосовувати свої знання на практиці та швидко адаптуватися до нестандартних ситуацій. Освіту потрібно
націлити на формування вміння навчатись самостійно, аналізувати та застосов...


icon

Вчителі фізики, астрономії

Нормативне та навчально-методичне забезпечення викладання фізики та астрономії в ЗЗСО (Ліскович О. В.)

Знання вчителем змісту нормативних документів, навчальних програм є необхідною умовою ефективної організації освітнього
процесу. Наразі відбувається поступовий перехід на нові освітні програми, зокрема в старшій школі, постійно оновлюються вимоги
щодо викладання предмета в основ...

Розроблення компетентнісно орієнтованих завдань із фізики (Ліскович О. В.)

У сучасній освіті одним із пріоритетних підходів визначено компетентнісний, що передбачає орієнтацію освітнього процесу
не на формальне засвоєння знань, а набуття навичок і особистісних якостей, необхідних сучасній людині для успішного життя.
Фізика як навчальний предмет має пот...

Формування предметної компетентності учнів у процесі вивчення фізики (Ліскович О. В.)

Результатом навчання фізики в школі є предметна (фізична) компетентність, що забезпечує здатність учня використовувати
знання з фізики в різних аспектах життя. На нашу думку, однією з ознак сформованості даної компетентності є розуміння ним життєвої
необхідності фізичних знань, ...

Методика використання фізичних задач в освітньому процесі (Ліскович О. В.)

Чи потрібно розв’язувати задачі на уроках фізики? Із точки зору вчителя – звичайно, так. Задачі різних типів ефективно
використовуються на всіх етапах уроку: для розвитку інтересу, мотивації учнів до навчання фізики; під час постановки проблеми,
формування нових знань і вмінь; н...


icon

Вчителі біології

Сучасні ІКТ-технології на уроках біології (Мироненко І. В.)

Інформаційно-комунікативні технології стрімко ввійшли в різноманітні сфери нашої повсякденної діяльності, тому важливим завданням
перед учителем постало широке їх упровадження в процесі освітньої діяльності.
Біологія – це наука про життя у всіх його проявах, а саме: рослини, гри...

Дивосвіт квантової біології (Мироненко І. В.)

Існує думка, що неймовірні правила квантової фізики працюють тільки в мікросвіті, але вчені почали знаходити все більше підтверджень
її значної ролі в біології життя. Виявляється, квантова механіка бере участь у великій кількості таких біологічних процесів, як фотосинтез,
міграц...

Екологічна грамотність як умова здорового життя людини (Мироненко І. В.)

У Концепції «Нова українська школа» однією з учнівських ключових компетентностей є екологічна грамотність, тобто «уміння розумно
та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя
і здоров’я людини». ...

Метод моделювання в освітньому процесі з біології (Мироненко І. В.)

З-поміж розмаїття методів ефективного навчання біології чинне місце посідає метод моделювання біологічних явищ, об’єктів та
процесів. Моделювання є процесом дослідження об’єктів пізнання на їх моделях. Метод моделювання в сучасній науці використовують
тоді, коли маніпулювання з ...

Реалізація діяльнісного підходу в освітньому процесі з біології (Мироненко І. В.)

Життя в сучасному високотехнологічному світі, де швидко з'являються десятки нових професій і відмирають застарілі, де вимагається насамперед творчість, уміння вчитися впродовж усього життя, висуває перед школою нові завдання нечуваної складності.
Пріоритет надається навчанню самостійно...


icon

Вчителі хімії


icon

Вчителі природознавства

Реалізація змістових ліній навчальних програм курсу «Природознавство. 5 клас» (Клименко Л. О.)

Відпрацювання із вчителями методів діяльнісного навчання природознавства п’ятикласників;
Розроблення методики проведення уроків-практикумів з навчального експерименту,
дослідницьких проектів....


icon

Вчителі інформатики

Методика технологічного навчання інформатики (Тихонова Т. В.)

Методика технологічного навчання інформатики – це методика навчання проектування та
створення інформатичних продуктів. Це опис роботи вчителя, який навчає учнів не просто
користуватися певними програмними засобами, а й розробляти штучні інформаційні об’єкти за
вимогами «п...

Формування алгоритмічної культури на основі мови програмування С++ (Махровська Н. А.)

Сучасна наука під алгоритмом розуміє систему правил для розв’язання певного класу задач. Суттєвим
елементом алгоритмічної культури є мова як засіб для запису алгоритму. Алгоритми можуть бути словесними і
машинними. Для розробки машинних алгоритмів призначені мови програмування. ...

Scratch: від 0 до гуру (Тихонова Т. В.)

Scratch – це візуальна мова програмування для дітей, абсолютно унікальне середовище
для навчання програмування. Відмінність її від інших систем програмування полягає в
тому, що вона повністю візуальна. 
Вивчення Scratch дасть дітям можливість засвоїти основні алгоритмі...

Учителю інформатики: програмування. Основи (частина 1) (Тихонова Т. В.)

Уміння програмувати називають грамотністю XXI століття. Одиниці стають професійними
письменниками, але вміти писати й читати корисно кожному. Те ж саме можна сказати й
про програмування. Воно корисне всім, а не лише тим, хто планує працювати в IT:
програмування вчить мисл...

Учителю інформатики: програмування. Middle (частина 2) (Тихонова Т. В.)

Уміння програмувати називають грамотністю XXI століття. Одиниці стають
професійними письменниками, але вміти писати й читати корисно кожному. Те ж саме
можна сказати й про програмування. Воно корисно всім, а не лише тим, хто планує
працювати в IT: програмування вчить мисл...

Застосування сайтів з онлайн-перевіркою в роботі вчителя інформатики (Махровська Н. А.)

Для успішного засвоєння розділу «Програмування» в інформатиці тільки знання мови програмування не
достатньо. Для вироблення навичок програмування потрібно розв’язувати задачі і створювати програми. Задачі
з інформатики знаходяться на межі математики і програмування. Часто виявля...

Структури даних та їх реалізація (Махровська Н. А.)

Оскільки структури даних використовуються для зберігання інформації в упорядкованому вигляді, а дані –
найважливіше поняття інформатики, то справжня цінність структур даних є очевидною. Не важливо, яку саме
задачу чи проблему потрібно вирішити, адже так чи інакше для її вирішенн...

Обробка даних засобами MS Excel (Тихонова Т. В.)


Участь в олімпіадах з предмета, дух змагання дозволяє підвищити зацікавленість учнів у розширенні своїх знань та вдосконалені набутих практичних навичок.
Сучасний світ неможливо уявити без різного роду гаджетів та комп’ютерної техніки. Діти опановують її значно швидше за дорос...


icon

Вчителі трудового навчання, технологій

Основи 3D-моделювання (Тихонова Т. В.)


Динамічний розвиток обчислювальних машин сприяв удосконаленню та проникненню комп’ютерної графіки в усі сфери нашого життя, не оминувши і таку важливу сферу, як освіта. Сьогодні принцип наочності при викладанні будь-яких дисциплін набуває все більшого значення. Навіть у сільських школ...


icon

Вчителі історії, правознавства

Реалізація змістової лінії «Громадянська відповідальність» навчальних програм із суспільствознавчих дисциплін (Клименко Л. О.)

Йдеться про використання в навчальному процесі із суспільствознавчих дисциплін матеріалів з
історії розвитку природничих наук у різні епохи, а також про внесок винахідників і
природодослідників України та українського походження у світі в розвиток цивілізації....

Актуальні проблеми історії України ХХІ століття (Бундюченко Т. В.)

ХХІ століття – актуальний та неоднозначний період в історії українського народу.
Євроінтеграція, корупція, Майдан, дефолт, анексія, АТО – ООС, томос – це невеликий перелік
нових понять про події в історії України ХХІ століття. Сучасні події в Україні потребують
глибокого ...

Використання хмарних сервісів у роботі вчителя-суспільствознавця (Гладун В. В., Іртищева О. А.)

Основні модуля:
 застосування хмарних технологій на уроках історії та суспільствознавчих предметах;
 дидактичний потенціал хмарних сервісів у роботі вчителя суспільствознавства;
 використання віртуальних дошок на уроках суспільствознавства;
 візуалізація освітн...

Ціннісний компонент в процесі викладання історії у старшій школі (Суріна Г. Ю.)

Оскільки ціннісна компонента входить у структуру програм з історії для
старших класів, ми розглянемо аксіологічні настанови, характерні для
складних і суперечливих історичних процесів XX-XXI століть. В цьому нам
допоможе популярна нині концепція спіральної динаміки, як те...

Особливості культурно-освітнього розвитку Миколаївщини ХХІ століття (Бундюченко Т. В.)

ХХІ сторіччя в історії розвитку культури Миколаївщини, як і у всій Україні, повне
протиріч, досягнень і втрат. Особливістю розвитку національної культури є визначальна роль
політичного чинника. У зв’язку з формуванням в Україні громадянського суспільства перед
нашою культ...

Боги і народи: етносоціальний вимір (Лозко Г. С.)

Релігії існують в житті людей понад 50 тисяч років, і нині близько 80% людства є
релігійними, а отже релігія ще існуватиме в майбутньому. В сучасному полірелігійному
суспільстві виникає потреба унормування міжконфесійних взаємин, виховання
толерантності, запобігання соціа...

Дидактичні ігри на уроках історії (Гладун В. В.)

модуль передбачає розгляд таких питань:
 порівняльний аналіз традиційних та інтерактивних технологій навчання;
 технології ситуативного моделювання;
 різні підходи до проблеми визначення поняття «гра»;
 особливості педагогічної гри;
 структура та основн...


icon

Вчителі музичного, образотворчого мистецтв

Компетентнісно-діяльнісна парадигма викладання мистецтва і художньої культури (Петренко О. М.)

вивчайте мистецтво і художню культуру за цим модулем і це зробить вас обізнаними у
всіх тонкощах викладання предмету;
- зміст модулю надасть необхідні знання про світове та українське мистецтво, художню
культуру, а також культурно-мистецькі традиції Миколаївщини;
-...

Сучасні художньо-педагогічні технології на уроках музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» Нової української школи (Кібалова Т. В.)

Цей професійно зорієнтований модуль буде цікавим і корисним (інформативним, евристичним, мистецько-
практичним) для вчителів мистецької освітньої галузі Нової української школи.
Модуль присвячено реалізації художньо-педагогічних технологій на уроках початкових класів НУШ, що спр...

Формування в учнів компетентностей у природничих науках і технологіях засобами мистецтвознавчих дисциплін (Клименко Л. О.)

Учителям пропонується сучасне тлумачення деяких природних явищ, що впливають на живу й
неживу природу і як це використати у вивченні мистецтвознавчих дисциплін, а також
відкриття фундаментальних наук світоглядного характеру; внесок українських науковців у
розвиток світово...

Художні техніки і матеріали на уроках мистецтва в школі (Крик Д. О.)

-


icon

Вчителі фізичної культури


icon

Вчителі основ здоров'я

Методика навчання життєвим навичкам за проектом «Вчимося жити разом (Погорєлова Л. В.)

Освіта на основі набуття життєвих навичок – це ефективна педагогічна технологія,
спрямована на формування здорової та про соціальної особистості. Вона гармонійно поєднує
функції виховання (формування ідентичності, цінностей та переконань) і розвиток соціально-
психологічн...

Хвороби цивілізації та профілактика захворювань, що набули соціального значення (Єрмілов В. С.)

Людина живе в конкретному періоді розвитку людства. Для цього періоду характерні спосіб
життя і різноманітні впливи навколишнього середовища. Усе це формує характерний для цього
періоду «пейзаж» захворювань. Поряд із споконвічними, традиційними для людства хворобами
виник...


icon

Вчителі початкових класів

Гра по-новому, навчання по-іншому в освітньому процесі початкової школи (Продан Л. А.)

Реалізація ігрових та діяльнісних методів навчання в початковій школі.
Навчання через гру з LEGO
Гра для дітей – це спосіб пізнання світу. У грі з наборами LEGO діти розвивають важливі
компетентності, які будуть їм необхідні протягом усього життя. Стаючи частиною гри, дит...

Ігрові технології в освітньому процесі початкової школи (розробка авторських ігор) (Сокуренко О. О.)

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних
умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей,
розвиток самостійності, творчості та допитливості. Період поч...

Використання квест-технології в освітньому процесі початкової школи (Міленіна Г. С.)

Швидкі темпи розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і зміна системи освіти
вимагають створення інноваційних технологій навчання. Однією з таких інноваційних
технологій педагогічні працівники ознайомляться під час роботи над модулем....

Кооперативне навчання у формуванні соціальних навичок молодших школярів (Продан Л. А.)

Розвиток системи освіти вимагає від педагогічної науки і практики вивчення та впровадження
нових методів навчання й виховання дітей. Інноваційні системні технології здатні
вдосконалювати весь педагогічний процес в освітньому закладі
Цінність кооперативного навчання була в...

Наукові основи представлення природничої складової інтегрованого курсу Нової початкової школи «Я досліджую світ» (Клименко Л. О., Ліскович О. В.)

Формування науково-природничого світогляду учнів є одним із
найважливіших завдань Нової української школи, а тому під час занять модуля здійснюється перманентне оновлення знань
учителів початкової школи та вдосконалюються навички учителів вивчення та дослідження об’єктів живої т...

Формування комунікативної компетентності учнів початкових класів на уроках та в позакласній діяльності (Степанець Н. М.)

Метою початкового курсу мовно-літературної освіти є розвиток особистості дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності, формування комунікативної компетентності; розвиток здатності спілкуватися українською мовою, послуговуватися нею в особистому й суспільному житті, розвиток мовленнєво-...

Використвання технологій Кюізенера та Воскобовича в освітньому процесі 1 класу (Міленіна Г. С.)

В умовах оновлення змісту освіти на засадах ідей та положень Нової української школи
актуальним є застосування передових педагогічних ідей, інноваційних технологій та
авторських методик навчання. МОН України з цією метою пропонує використання технологій
Кюізенера та Воско...

Кейс-технологія як форма інтерактивного навчання молодших школярів в умовах НУШ (Олійник Л. М.)

Застосування вчителем кейс-технології стимулює індивідуальну активність учнів, формує інтерес і позитивну мотивацію до навчання, зменшує «пасивних» і невпевнених у собі учнів, забезпечує високу ефективність навчання і розвитку учнів, формує певні особистісні якості і компетенції, сприяє їхнь...

Феномен креативності та чинники її розвитку в молодших школярів (Сокуренко О. О.)

Сучасний етап розвитку цивілізації характеризується переходом від індустріальної епохи до ери інтелекту, коли
ефективність суспільства визначається не лише природними або промисловими ресурсами, а інтелектуальним
потенціалом нації. Тому підготовка інтелектуальної конкурентоспром...

Формування в молодших школярів уміння вчитися ( Степанець Н. М.)

Необхідність формування особистості, яка володіє здатністю виконувати нестандартні завдання, творчо мислити, є нині актуальним замовленням суспільства. Формування та розвиток мислення є одним із актуальних завдань навчання математики в школі. Розвиток мислення взагалі, і творчого мислення зок...

Особливості та фактори розвитку і виховання молодших школярів покоління Z (Лисиця Г. Г.)

Відповідно до теорії поколінь (Нейл Хоув, Вільям Штраус, 1991 р.) сьогодні в освітніх закладах
співпрацюють люди трьох поколінь: педагоги (покоління Х тa Y) і школярі – покоління Z (народилися у період
із 2003 року). Визначальною особливістю цих дітей є їхнє зростання у період а...

Тренінг «Формування соціальної компетентності учнів початкової школи» (Півень Г. Г.)

Сьогодні, коли відбуваються зміни в галузі освіти, особлива увага звернена на
роль школи як організатора освітнього середовища для розвитку особистості.
Функція школи – це не тільки навчання і виховання, але й соціалізація школяра,
формування життєвої компетентності, розв...

Формувальне оцінювання навчальних досягнень молодших школярів: від експерименту до практики (Степанець Н. М.)

Зміна методології освіти, утвердження цінностей гуманістичної, дитиноцентрованої освіти, кординальна зміна державних вимог щодо загальних та очікуваних результатів навчання учнів як здобувачів освіти вимагає від учителя засвоєння нових теоретичних понять та методичних засобів контролю й оцін...


icon

Вихователі закладів дошкільної освіти

Інноваційні технології дошкільної освіти (Міленіна Г. С.)

Щоб розвивати творчість та інтелектуальні здібності дітей дошкільного віку, потрібні такі
технології, які б постійно стимулювали їх діяльність та підтримували до неї інтерес.
Упровадження в практичну роботу розвивальних освітніх технологій, спрямованих на
саморозвиток кож...

Розвиток емоційного інтелекту вихованців дошкільних закладів освіти (Півень Г. Г.)

Відповідно до звіту Всесвітнього економічного форуму «Майбутнє професій»,
емоційний інтелект увійде в топ-10 професійних умінь у 2020 році.
Усвідомлення того, що емоційний інтелект – важливе професійне вміння, яке
подекуди навіть перевершує технічні уміння, – зростає впро...

Використання квест-технології в освітньому процесі закладів дошкільної освіти (Міленіна Г. С.)

квест дає змогу ефективно поєднувати ігрову та навчальну діяльності дітей дошкільного віку.
Під час навчальних занять за модулем педагогічні працівники ознайомляться з автентичними
матеріалами, що дадуть їм змогу досліджувати, обговорювати та шукати нові варіанти
виконанн...

Розвиток конструкційних здібностей та вмінь з LEGO (Продан Л. А.)

Реалізація основних завдань Базового компонента дошкільної освіти, зокрема освітньої лінії
«Гра дитини».
Сучасні діти живуть в епоху активної інформатизації, комп’ютеризації. Технічні досягнення
все швидше проникають у всі сфери людської життєдіяльності й викликають інтер...

Технології психолого-педагогічного та корекційно-розвивального супроводу дітей із синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю в закладі дошкільної освіти (Бавольська О. В.)

Дедалі частіше в закладі дошкільної освіти зустрічаються діти з проявами гіперактивності в
поведінці. Такі діти потребують особливої уваги, допомоги та підтримки як з боку батьків, так і з боку
педагогічних працівників. Аби така допомога була ефективною та дієвою, доцільно запро...


icon

Вихователі груп продовженого дня


icon

Керівники гуртків закладів позашкільної освіти


icon

Вчителі-дефектологи


icon

Методисти науково-методичних установ


icon

Керівники закладів освіти

Моделювання внутрішньої системи якості закладу освіти (Кулешова О. А.) 07.05 - для м. Южноукраїнськ; 14.05 - (Доманівський район, Даманівська ОТГ).

Проблема розвитку інституційних механізмів, що забезпечують якість освіти, є пріоритетною у
державній освітній політиці, що підтверджується наявністю у Законі України «Про освіту»
розділу 5, присвяченого проблемі забезпечення якості освіти.
Перешкодою до створення внутріш...

Проектування освітніх програм закладу загальної середньої освіти (Стойкова В. В.)

Ключовою компетентністю керівника закладу освіти визначено здатність до стратегічного
планування його діяльності та уміння проектувати освітній процес з урахуванням логістичних
принципів, залучення соціальних партнерів та громадськості.
Вважається, що опанування цими комп...


icon

Вчителі географії

Реалізація наскрізної змістової лінії «Підприємливість та фінансова грамотність» в оновлених навчальних програмах із географії (Слюсар О. І.)

Установка до позитивної мотивації щодо розвитку власної економічної компетентності;
усвідомлення необхідності опанування учнями знань у галузі фінансів, розвитку їхньої
підприємницької компетентності....


icon

Учителі початкових класів, учителі інформатики

Навчаємо програмування з дитинства (Тихонова Т. В.)

«Я думаю, що в майбутньому всі, а не тільки програмісти будуть пов’язані з
елементами програмування», - вважає Марк Цукерберг. Оскільки в цьому майбутньому
доведеться жити нашим дітям, пора підготувати їх до труднощів, тобто навчити
програмувати.
Навіщо вчити дитин...


icon

Вчителі природничих дистциплін

Оздоровлення дітей природними фізичними факторами (Єрмілов В. С.)

Витоки більшості хронічних захворювань дорослих людей (кровообігу, органів дихання,
травлення, кістково-м’язової та нервової систем, нирок, обміну речовин тощо) беруть свій
початок з дитячого віку. Висока захворюваність і в дитячому віці. Тому оздоровлення дітей має
велик...

Інтегрований курс « Природничі науки»: ефективні методики викладання (Клименко Л. О., Ліскович О. В., Мироненко І. В.)

Відповідно до нового типового навчального плану у 2018–2019 навчальному році передбачено експериментальне впровадження
інтегрованого курсу «Природничі науки», що об’єднує фізику, хімію, біологію, географію, астрономію та екологію. Оскільки в старшій
школі інтегровані курси з при...


icon

Вчителі мовно-літературних дисциплін

Формування в учнів компетентностей у природничих науках і технологіях засобами мовно- літературних дисциплін (Клименко Л. О.)

Учителям пропонуються матеріали для занять, у яких надаються сучасні тлумачення деяких
природних явищ, що впливають на здоров’я людини, тварини тощо; відкриття
фундаментальних наук світоглядного характеру; внесок українських науковців у розвиток
світової науки....

Від літературознавчої пропедевтики до теорії літератури: тренінг із використанням наочних засобів навчання (Шуляр В. І.)

-


icon

Педагоги-організатори

Форми і методи національно-патріотичного виховання учнівської молоді (Вітковська О. Д.)

Постала потреба переосмислити проблему патріотизму в умовах
соціокультурних трансформацій і викликів. Потребують осучаснення форми і
методи національно-патріотичного виховання учнівської молоді.
Слухачі познайомляться зі шляхами проведення системної діяльності з
на...